Welkom bij de Nederlandse Hapkido Bond

De NHB heeft o.a. als doel de bevordering van een verantwoorde beoefening van de Koreaanse Krijgskunsten in het algemeen en van het Hapkido in het bijzonder, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.

Het rijkserkende NHB heeft ook als doel het ondersteunen van verenigingen stichtingen, sportscholen op recreatief-, wedstrijd- en topsportniveau. Daarnaast geeft zij steun aan o.a verenigingen, en individuele sporters om hen ten behoeve van de breedtesport verder te ontwikkelen. De wedstrijdsport zal met behulp van de NHB worden tot een sport waarbij de sporter zich op Nationaal en internationaal niveau kan meten.

De NHB maakt zich sterk om het hapkido op nationaal- en internationaal niveau verder te ontwikkelen. Er moet een eenduidend beleid komen om een hoger niveau te krijgen op gebied van wedstrijdniveau, toernooien, opleidingen en regelgeving.

Alle geregistreerde beoefenaren van bij de NHB aangesloten sportbonden/leden zijn collectief verzekert bij de NHB tegen ongevallen tijdens trainingen en bij deelname aan wedstrijden.